Vakbekwaamheidsbewijs honden en katten.

Fok je zo nu en dan een nestje met kittens of pups en verkoop je deze aan iemand anders dan familie of vrienden. Dan is het van belang dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving rondom het houden van honden en katten. Sinds juli 2014 is het “Besluit houders van dieren” van kracht. Deze verplicht iedereen die o.a. honden en katten fokt, verkoopt of opvangt in asiel of pension, een vakbekwaamheidsbewijs te halen. Met het Vakbekwaamheidsbewijs honden en katten op zak, kun je aantonen dat je voldoet aan het ‘Besluit Houders van Dieren’. Het halen van dit bewijs is vanaf juli 2014 verplicht voor iedereen die bedrijfsmatig met deze dieren werkt. Een fokker (of kweker) valt onder het besluit als er sprake is van bedrijfsmatig handelen. De richtlijnen die de overheid hiervoor hanteert kun je vinden op de website van de RVO.
Het vaardigheidsexamen duurt een dagdeel.

Verschil opleiding Ondernemer asiel, pension en kennel
Voor het maken van een juiste keuze raden wij aan bij de programma’s van beide cursussen te kijken. De cursus Vakbekwaam Houder van honden en katten bevat veel onderwerpen die je in zelfstudie moet doen en die niet in de les aan de orde komen. Bij de opleiding Ondernemer asiel, pension, cattery en kennel komen wel alle onderwerpen in de les aan de orde. Bij de opleiding wordt bovendien het onderdeel Bedrijfsvoering/PR gegeven. Met dit onderdeel vergaar je cruciale marketingkennis om je bedrijf onder de aandacht te brengen bij je potentiële klanten. Deze cursus is meer geschikt voor elke starter in de branche of die wat meer de tijd nodig heeft de lesstof eigen te maken.

Beide cursussen leiden op voor het Vakbekwaamheidsbewijs honden en katten, waarbij je als resultaat het officiële certificaat die volgens de wet ‘Besluit houder van dieren’ verplicht is gesteld.

Lesdagen, examen & zelfstudie
Deze cursus bevat diverse onderwerpen die verplicht zijn conform de wettelijke eisen. Hierin komen zowel de theorie als de praktijk aan bod. De theorie- en praktijklessen vinden plaats op onze campus in Barneveld. De lesdagen zijn gemiddeld om de twee weken. Een deel van de cursus bestaat uit zelfstudie. De lesstof hiervoor is beschikbaar via onze online leeromgeving. Je kunt het lesmateriaal op elk gewenst moment bestuderen. Na deze lesdagen sluit je de cursus af met het kennis en vaardigheidsexamen. Het kennisexamen volgt binnen drie maanden na de laatste lesdag. Daaropvolgend binnen een maand een eventuele herkansing. Het theorie-examen is digitaal en is een Landelijk examen dat is opgesteld door de Groene Norm.

Erkenning & certificering
Heb je het examen succesvol afgelegd, dan voldoe je aan de wettelijke eisen van het Besluit houders van dieren.

Meer informatie Programma Onderwerpen lesdagen:
Wetskennis, Gedrag, Vachtverzorging, Gezondheidszorg, EHBO,

Onderwerpen zelfstudie:
Rassenkennis, Organisaties, Voeding, Anatomie, Fysiologie, Ziekteleer, Voortplanting, Erfelijkheidsleer, EHBO, Hygiëne
Huisvesting.

Praktijkervaring
Aan het einde van je opleiding moet je voldoende praktijkervaring bezitten. Deze ervaring kan d.m.v. stage, werkzaamheden, eigen bedrijfspraktijk of andere praktijkervaring. Dit wordt getoetst door een vaardigheidsexamen. Het is van belang dat je zowel met honden als met katten kan werken en dus voldoende praktijkervaring hebt opgedaan in het werken met deze diersoorten. Op het vaardigheidsexamen moet je vaardigheden laten zien zowel bij honden als bij katten. In de opleiding zijn praktijkdagen opgenomen om de vaardigheden te behandelen die je aan het einde van de cursus moet beheersen. Het is van belang deze vaardigheden te oefenen. Als richtlijn heb je minimaal 20 dagen praktijkervaring nodig om voldoende voorbereidt te zijn voor het vaardigheidsexamen.