Ontwerp en uitvoering

Ontwerp en uitvoering van de website.
PANDA/ Products AND Advice
R.W. Batenburg, Grafisch Intermediair.
+31 (0)6 – 53891701 Mobiel
products.and.advice@gmail.com


Uitgever van deze website.
Cattery Veuger
Ron en Monique Batenburg-Veuger
Kathuys Veuger, It Ald Hôf 4, 8822 WP Arum
+31 (0)6 – 51146909 Mobiel
cattery.veuger@gmail.com


Juridische verwijzingen/ Auteursrecht.
De via deze internetsite ter beschikking gestelde informatie wordt voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt door PANDA/Products AND Advice. Hoewel dit zeer zorgvuldig gebeurt, kan het voorkomen dat gegevens inmiddels gewijzigd zijn. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens kunnen niet gegarandeerd worden en aansprakelijkheid daarvoor kan niet aanvaard worden. Hetzelfde geldt ook voor alle andere websites waar via een hyperlink naar verwezen wordt. PANDA/Products AND Advice is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, waar men door een dergelijke verbinding terecht komt. Voorts behoudt PANDA/Products AND Advice zich het recht voor, wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de geboden informatie. Inhoud en structuur van de internetsites van PANDA/Products AND Advice zijn auteursrechtelijk beschermd. Het vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar maken, wijzigen, aan derden ter beschikking stellen of het bewerken van alle structuurelementen, met name teksten, gedeeltes van teksten, beeldmateriaal, grafieken, programma’s en designelementen is verboden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PANDA/Products AND Advice.